Nie každá nová
podnikateľská myšlienka
musí byť startup a nie každý startup musí byť nový.

Našim klientom pomáhame spúšťať startup-ové projekty neraz aj po 20 rokoch existencie ich firiem na trhu. V takých prípadoch sa často jedná o nové projekty v oblastiach, v ktorých ich spoločnosti dovtedy nepôsobili.

Samostatnú kapitolu ale tvoria samotné startupy, kedy už od začiatku idey pomáhame budúcim podnikateľom realizovať ich myšlienky.

//digitalcare.sk/wp-content/uploads/2019/09/startupcare.svg
//digitalcare.sk/wp-content/uploads/2019/11/startupcare-hero@2x.png

 

Čo vieme urobiť pre
Váš startup?

Kompletný návrh marketingovej a reklamnej stratégie.

  •  Branding.
  •  Realizácia reklamnej kampane a starostlivosť o marketing.
  •  Stratégiu cenotvorby.
  •  Analýzu cieľovej skupiny a celkového trhu.
  •  Prepojiť Vás a Váš projekt s kľúčovými trhovými hráčmi a strategickými obchodnými partnermi.
  •  Poradiť Vám know-how alebo sprostredkovať poradenstvo v oblasti potrebných povinných alebo podporných legislatívnych procesov ako sú: získanie otrebných povolení pre realizáciu činnosti, ochranná známka, právne zázemie, zmluvy, dokumentácie, GDPR, ekonomické a účtovné poradenstvo a mnohé iné.
  •  Tvorba vlastného informačného systému na mieru potrebného pre fungovanie Vášho podnikania.

a mnoho ďalšieho...

Nemáte v úvode na podnikanie dostatok finančných prostriedkov?
Naše služby poskytujeme aj na splátky

Viac informácií po kliknutí sem:

Hľadáte investora?

Ak hľadáte investora alebo silného strategického partnera pre Vaše podnikanie, predstavte nám Váš projekt. Vybrané startupy finančne alebo organizačne podporíme.

Naša spoločnosť predstavila slovenskému, ale aj zahraničnému trhu viac ako 500 nových produktov/startupov/nových služieb našich obchodných partnerov, klientov alebo našich vlastných projektov.

Ak hľadáte investora a Váš projekt nás zaujme, môžete počítať s príležitosťou spolupráce a čerpaním nášho know-how a finančných zdrojov.

Ozvite sa nám za účelom diskusie o možnej
spolupráci na Vašom startupe na

info@digitalcare.sk

Tento projekt prevádzkuje spoločnosť Digitalcare, s.r.o. v partnerskej spolupráci so spoločnosťami Digitalcare
Development, s.r.o. a Digitalcare Living, s.r.o.