Bezplatne a nezáväzne s Vami prekonzultujeme možnosti pomoci Vášmu podnikaniu.

Nezáleží nám na tom, či ste etablovaná spoločnosť alebo je Váš projekt len v štádiu nápadu.

 

Hľadáme pre Vás podnikateľské príležitosti a spôsoby získania zákazníkov, expanzie a rastu. Našich klientov systematicky usmerňujeme, mentorujeme a prepájame s relevantnými osobami, partnermi a zákazníkmi.

 

Ponúkame Vám férovú a stabilnú spoluprácu výhodnú pre obe strany a preto do nej už v úvode na vlastné riziko komplexne investujeme. V začiatkoch spolupráce vykonávame VSTUPNÝ AUDIT, ktorý je kľúčový pre 100% správne nastavenie procesov a oblastí našej spolupráce. Pre tento audit naša spoločnosť  poskytuje vlastné finančné, ľudské, odborné a technické zdroje.

https://digitalcare.sk/wp-content/uploads/2019/11/startupcare-hero@2x-500x500.png

 

Ďalšie oblasti, ktoré aktívne zabezpečujeme pre našich klientov:

☞ Komplexný outsourcing vhodný na rozšírenie alebo vytvorenie Vášho obchodného a/alebo marketingového oddelenia.

☞ Komplexná podpora pre Váš interný manažment, obchod a marketing.

  •  
  •  Analýzu cieľovej skupiny a vhodného trhu.
  •  Prepojenie Vás a Vášho projektu s kľúčovými trhovými hráčmi a strategickými obchodnými partnermi.
  •  Návrh marketingovej, reklamnej a PR stratégie.
  •  Branding a positioning.
  •  Stratégia cenotvorby.
  •  Poradenstvo,  know-how alebo sprostredkovanie v oblasti potrebných, povinných alebo podporných legislatívnych procesov ako sú: získanie povolení pre realizáciu činnosti, právne zázemie, zmluvy, dokumentácie, GDPR, ekonomické a účtovné poradenstvo a iné.
  •  Tvorba vlastného informačného systému na mieru potrebnú pre fungovanie Vášho podnikania.
  •  Registrácia ochrannej známky, získanie patentu, certifikácie a iné.

a mnoho ďalšieho...

Ste začínajúci podnikateľ bez kapitálu alebo oceňujete pri podnikaní vyvážený cash-flow?
Naše služby preto poskytujeme aj na splátky s možnosťou nášho priameho podieľania sa na investícií do týchto služieb.

Hľadáte obchodného partnera?

Ak hľadáte strategického zákazníka alebo silného  partnera pre Vaše podnikanie, predstavte nám Váš projekt. Spolu s Vami pripravíme Vašu spoločnosť alebo nápad do stavu potrebného pre profesionálne oslovenie a záujem potenciálnych partnerov a zákazníkov.

Naša spoločnosť bola trhovo a organizačne účastná či už na Slovensku alebo v zahraničí pri spustení viac ako 1000 nových produktov/startupov/služieb našich klientov.

Oslovte nás a radi sa Vám ozveme za účelom diskusie o možnej
spolupráci na
info@digitalcare.sk