Nie každá nová
podnikateľská myšlienka
musí byť startup a nie každý startup musí byť nový.

Našim klientom pomáhame spúšťať startup-ové projekty neraz aj po 20 rokoch existencie ich firiem na trhu. V takých prípadoch sa často jedná o nové projekty v oblastiach, v ktorých ich spoločnosti dovtedy nepôsobili.

Samostatnú kapitolu ale tvoria samotné startupy, kedy už od začiatku idey pomáhame budúcim podnikateľom realizovať ich myšlienky.

//digitalcare.sk/wp-content/uploads/2020/06/startupcare.svg
//digitalcare.sk/wp-content/uploads/2019/11/startupcare-hero@2x.png

 

Čo vieme urobiť pre
Váš startup?

Kompletný návrh marketingovej a reklamnej stratégie.

  •  Branding.
  •  Realizácia reklamnej kampane a starostlivosť o marketing.
  •  Stratégiu cenotvorby.
  •  Analýzu cieľovej skupiny a celkového trhu.
  •  Prepojiť Vás a Váš projekt s kľúčovými trhovými hráčmi a strategickými obchodnými partnermi.
  •  Poradiť Vám know-how alebo sprostredkovať poradenstvo v oblasti potrebných povinných alebo podporných legislatívnych procesov ako sú: získanie potrebných povolení pre realizáciu činnosti, ochranná známka, právne zázemie, zmluvy, dokumentácie, GDPR, ekonomické a účtovné poradenstvo a mnohé iné.
  •  Tvorba vlastného informačného systému na mieru potrebného pre fungovanie Vášho podnikania.

a mnoho ďalšieho...

Nemáte v úvode na podnikanie dostatok finančných prostriedkov?
Naše služby poskytujeme aj na splátky

Viac informácií po kliknutí sem:

Hľadáte investora?

Ak hľadáte investora alebo silného strategického partnera pre Vaše podnikanie, predstavte nám Váš projekt. Spolu s Vami pripravíme Vašu spoločnosť alebo nápad do stavu potrebného pre profesionálne oslovenie a záujem potenciálnych investorov.

Naša spoločnosť predstavila slovenskému, ale aj zahraničnému trhu viac ako 500 nových produktov/startupov/nových služieb našich obchodných partnerov, klientov alebo našich vlastných projektov.

Ozvite sa nám za účelom diskusie o možnej
spolupráci na Vašom startupe na

info@digitalcare.sk