Skip to content Skip to footer

O nás

ČO ROBÍME?

Komplexný outsourcing viacerých firemných oblastí

Vďaka nám môžete mať pod plnou kontrolou budúci rast Vašej spoločnosti, nákladovosť a efektivitu.

Outsourcing je výhodný či už pre menšie spoločnosti, ktoré potrebujú odborné služby s nákladmi nižšími ako sú náklady na bežného zamestnanca ako aj pre veľké spoločnosti, s oddeleniami, ktoré ocenia komplexnú podporu bez nutnosti neustáleho zvyšovania nákladov na zamestnávanie.

ČO ROBÍME?

Komplexný outsourcing viacerých firemných oblastí

Vďaka nám môžete mať pod plnou kontrolou budúci rast Vašej spoločnosti, nákladovosť a efektivitu.

Outsourcing je výhodný či už pre menšie spoločnosti, ktoré potrebujú odborné služby s nákladmi nižšími ako sú náklady na bežného zamestnanca ako aj pre veľké spoločnosti, s oddeleniami, ktoré ocenia komplexnú podporu bez nutnosti neustáleho zvyšovania nákladov na zamestnávanie.

Case studies

Kontaktujte nás a vyžiadajte si case studies našich úspešných spoluprác.

HIT HORIZONS x Digitalcare

Sme oficiálnym partnerom medzinárodnej platformy, ktorá spracúva dáta viac ako 77mil. podnikateľov po celom svete.

Získavate tak spolu s nami výraznú konkurenčnú výhodu a možnosť využívania informácií, ktoré zásadne ovplyvnia Vaše strategické plánovanie a ciele.

Organizačná centrála:
Digitalcare Services s.r.o.

Administratívne sídlo:
Lermontovova 3
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kancelária:
Bratislava, Rača

Sociálne siete
O Vaše projekty sa staráme cez naše vlastné, prevádzkovo oddelené spoločnosti, ktoré spadajú pod ochrannú známku Digitalcare®.

Digitalcare® je registrovaná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie je konečný užívateľ výhod spoločnosti. Všetky práva su vyhradené a chránené zákonom.