Skip to content Skip to footer

Služby

image-2-copyright

Podporujeme Váš podnikateľský rast.

Naše postupy sú prispôsobené potrebám, štruktúre a fáze Vašich podnikateľských projektov. Činnosti realizujeme na základe individuálne nastavených podmienok paušálnou alebo projektovou formou.

Rokov skuseností
8080+
Členov tímu
8080+
Icon

Marketingové, obchodné a rozvojové stratégie

Vykonávame outsourcing marketingového oddelenia či už pre spoločnosti, ktoré ním nedisponujú alebo priamu podporu pre existujúce marketingové oddelenia a interných špecialistov. Strategicky rozvíjame Vašu aktuálnu štruktúru za účelom market developmentu, retencie zákazníkov a expanzie v rámci lokálnych a medzinárodných trhov.
Icon

Optimalizácia nákladov na podnikanie

Zjednodušujeme Vaše podnikanie a šetríme Vaše náklady. Vďaka širokému rozsahu zastúpenia odborných profesií, skúsenosti a rokmi vybudovaných vzťahov znižujeme Vašu cenu práce a služieb. Automatizujeme procesy, zefektívňujeme ich nákladovosť. Usmerňujeme Vás a kooperujeme s Vami a Vašimi zamestnancami.
Icon

Obchodné zastupovanie spoločností

Vašu spoločnosť dokážeme komplexne zastupovať v obchodnom alebo inom súvisiacom jednaní s potenciálnymi alebo aktuálnymi obchodnými partnermi, investormi a organizáciami. Využívame zabehnutých alebo špecializovaných zástupcov so skúsenosťami v daných odvetviach. Systematizujeme a zväčšujeme Vaše obchodné štruktúry.
Icon

Tvorba a zefektívnenie procesov

Navrhujeme a implementujeme optimalizačné a cost-reduction procesy vrátane automatizácie a tvorby riadiacich a CRM systémov, ktoré Vám umožnia riadiť, kontrolovať a plánovať chod celej Vašej spoločnosti.
Icon

Vývoj systémov, mobilných aplikácií a web stránok

Vytvárame webové stránky, e-shopy a mobilné aplikácie vrátane komplexných a sofistikovaných systémov, API a dátových, bezpečnostných riešení.
Icon

Prieskum trhu, plánovanie a analýzy. Reklamné kampane.

Vykonávame pre Vás strategicky nevyhnutné procesy plánovania, analýzy ako aj prieskum trhu, konkurencie, cieľových skupín a zákazníkov. Zabezpečíme pre Vás aj návrh komplexnej reklamnej kampane, stratégie a zrealizujeme nákup reklamného priestoru na kľúč vrátane všetkých súvisiacich podporných služieb a komunikácie s dodávateľmi.

Radi sa s Vami zoznámime

Či už sa jedná len o myšlienku v štádiu nápadu alebo ste dávno etablovanou spoločnosťou.

Bezplatne, nezáväzne a dôverne s Vami prekonzultujeme možnosti rozsahu nášho zapojenia a potenciál budúcej spolupráce na Vašom podnikaní.

Viac ako 10 rokov po boku našich klientov upevňujeme naše jedinečné postavenie a stávame sa každodennou súčasťou ich podnikania.

Na trhu neexistuje priama alternatíva alebo spoločnosť, ktorá by ponúkala komplexný súbor riešení a príležitostí v zostave, akú Vám prináša spolupráca s Digitalcare®.

StaRTUPY A MALÉ BIZNISY

Podpora podnikania

Naša spoločnosť bola trhovo a organizačne účastná či už na Slovensku alebo v zahraničí pri spustení viac ako 1000 nových produktov/startupov/služieb našich klientov.

Služby na splátky

s možnosťou nášho priameho podieľania sa na investícií do týchto služieb.

Obchodný targeting

Ak hľadáte strategického zákazníka alebo silného partnera pre Vaše podnikanie, predstavte nám Váš projekt. Spolu s Vami pripravíme Vašu spoločnosť alebo nápad do stavu potrebného pre profesionálne oslovenie a záujem potenciálnych partnerov a zákazníkov.

Organizačná centrála:
Digitalcare Services s.r.o.

Administratívne sídlo:
Lermontovova 3
811 05 Bratislava
Slovenská republika

Kancelária:
Bratislava, Rača

Sociálne siete
O Vaše projekty sa staráme cez naše vlastné, prevádzkovo oddelené spoločnosti, ktoré spadajú pod ochrannú známku Digitalcare®.

Digitalcare® je registrovaná ochranná známka. Výhradným držiteľom práv na jej užívanie a šírenie je konečný užívateľ výhod spoločnosti. Všetky práva su vyhradené a chránené zákonom.